All Articles

Verleid het brein met neuropsychologie

Het internet omvat de hele globe en kent miljarden gebruikers wereldwijd. Klanten die via online kanalen binnenkomen zijn onmisbaar voor ondernemers. Maar een consument ervan overtuigen dat juist uw product voor hem meerwaarde heeft is nog geen sinecure – en vereist meer strategie dan de meeste mensen denken.

Online verkopen

Een leven zonder smartphone is nog maar moeilijk voor te stellen en offline leven is al helemaal geen optie meer. Het aantal online betaaltransacties groeit al jaren – en niet alleen binnen de traditionele e-commerce. Ook goede doelen of verkeersboetes worden in toenemende mate voldaan met online betaalmodules. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat consumenten hun elektronische apparaten steeds vaker kopen via internet en een groeiend aantal van die transacties verloopt lekker snel via de smartphone. Kortom; voor ondernemers is online verkoop onmisbaar.

Sex sells

Maar als iedereen op internet consumenten probeert te verleiden tot het doen van aankopen, hoe zorgt u er dan voor dat die klanten juist bij u afrekenen? ‘Sex sells’, zo schrijft het welbekende cliché voor. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Een plaatje van een mooie vrouw is niet voldoende om iemand ertoe te bewegen een dure nieuwe televisie te kopen. Om consumenten tot klant te maken bestaat een aantal verschillende inzichten, methodes en tactieken – die in zekere zin allemaal samenhangen. Het brein verleiden, of neuromarketing is immers heel wat anders dan het lichaam verlokken en hangt nauw samen met allerlei neuropsychologische kennis.

Neuromarketing

Onderzoek doen naar waar een aankoopbeslissing precies vandaan komt is wetenschappelijk interessant, maar voor webshops en ondernemers die in toenemende mate afhankelijk zijn van online verkoopkanalen is het ook belangrijk om te weten hoe die kennis toe te passen. Klanten moeten immers kopen – niet alleen rondkijken op een website. Kijken, kijken maar niet kopen? Dat geldt ook in de online wereld.

Neuromarketing toepassen

Waar vroeger het uithangbord consumenten een winkel in moest lokken functioneert de informatiesamenleving precies zo. Consumenten willen verleid worden. Dat klinkt logisch. Maar in de praktijk passen maar weinig ondernemers neuropsychologische kennis over het verleiden van het brein toe op hun online verkoopkanalen. Het aanbieden van kleine geschenken of aanbiedingen aan klanten zijn immers bekende commerciële tactieken. Maar past u ze ook toe in de online omgeving die in toenemende mate uw omzet bepaalt? In een online context kan de juiste informatie op het juiste moment immers ook als een geschenk worden ervaren. Om maar iets te noemen.

Bottom line

Elke ondernemer wil een product verkopen en elke ondernemer redeneert graag vanuit de meerwaarde van dat product. Het loont echter de moeite om beter stil te staan bij de manier waarop een klant beslist om wel of niet iets te kopen. Neuropsychologie kan daarbij helpen en de toepassing van wetenschappelijke neuropsychologische inzichten op de specifieke inrichting van uw website kan het verschil maken tussen kopen of niet kopen. Het brein verleiden, bekoren en verlokken. In informatiedichte tijden een interessante uitdaging voor elke ondernemer. Vandaar deze blogserie. Want uiteindelijk zien we allemaal graag tevreden klanten die pas vertrekken na een aankoop gedaan te hebben.