All Articles

Kan cultuur het verschil maken?

Cultuurverschillen kunnen veel invloed hebben op uw bedrijfsomzet. Juist online. Wist u dat klanten uit verschillende culturen namelijk anders op websites reageren? Een individualistisch Nederlander koopt uw product sneller als dit zijn unieke identiteit benadrukt. Daarentegen zal iemand die opgegroeid is binnen de collectivistische Chinese cultuur zich niet met uw product identificeren.

Een lappendeken

De wereld is een lappendeken van culturen. Al die verschillende mensen reageren op een andere manier op uw pogingen hen te overtuigen van de meerwaarde van uw product. Chinezen creëren graag een vertrouwensband met u voordat er een koop plaats zal vinden. Nederlanders stellen zakelijkheid voorop en zijn pas na een succesvolle transactie geneigd tot vriendschappelijkheid. Of zien in tegenstelling tot de collectief ingestelde Chinezen graag benadrukt wat de unieke en persoonlijke meerwaarde van uw product of dienst is. Verschillen die niet alleen belangrijk zijn in het directe zakendoen – maar ook in online transacties.

Cultuur

Het geheel van geestelijke verworvenheden van een land of volk’; dat is cultuur volgens de dikke Van Dale. Of te wel een geheel van geschreven en ongeschreven regels die bepalen hoe mensen met elkaar omgaan. We kunnen cultuur overzichtelijk maken door het op te delen in verschillende dimensies. We hebben immers handvatten nodig om het abstracte cultuurbegrip in de praktijk hanteerbaar te maken, nietwaar? De Nederlands sociaalpsycholoog Geert Hofstede heeft dit gedaan.

Culturele verschillen

Ten eerste speelt machtsafstand en de mate waarin een samenleving ongelijkheid accepteert een belangrijke rol om cultuur te duiden. Maar ook begrippen als individualisme en collectivisme zijn belangrijk, net als masculiniteit en genderrollen.

De mate van tolerantie tegenover onzekerheid of ongelijkheid beïnvloeden de keuzes die individuen maken. Net als de vraag of er een grotere nadruk ligt op langetermijndenken of directe behoeftebevrediging. En tenslotte – is de samenleving waarop u uw marketing zich richt uitbundig of toch conservatiever? Dat wil zeggen; bestaat er culturele ruimte voor impulsief gedrag, voor vrijheid, vriendschap en hoe vertaalt dat zich in aankoopgedrag?

Dat klinkt misschien heel logisch allemaal, maar bij de inrichting van een website worden die culturele verschillen vaak vergeten. In ons brein werken ze echter wel degelijk sturend. Ze kunnen het verschil maken tussen wel of geen aankoop.

Als uw doelgroep graag risico’s mijdt dan is het bijvoorbeeld handig om uw website simpel en overzichtelijk te houden. Een prominente en dus makkelijk vindbare lijst met veel gestelde vragen is zeker handig. Klanten die van een beetje risico houden zullen deze lijst met veel gestelde vragen dan weer als beschermend ervaren. Beter wegstoppen dan, die veel gestelde vragen. Helemaal. Niet. Nodig.

In individualistische culturen wordt de mogelijkheid tot interactie gewaardeerd, maar moet u uw productclaims wel onderbouwen. Wilt u op markten opereren die op de toekomst gericht zijn dan is het van belang zelf uw flexibiliteit te benadrukken. Een website dat op een individualistisch land als Nederland gericht is optimaal ingericht als hij transparant is, recensies bevat van zowel klanten als experts, geen stereotyperingen bevat, maar wel maximale keuze biedt.

Cultuur en uw doelgroep

Natuurlijk hangt de inrichting van uw webwinkel af van veel meer factoren dan dit. Het loont echter om goed na te denken over wie de doelgroep precies is. Culturele context maakt verschil – en dat kan toepassing hebben op kleine details: de layout van het winkelwandje of de kleur van de betaalmodule. Zou u in het echte leven een Chinese zakenman op dezelfde manier benaderen als een Nederlander?