All Articles

Het hele brein aanspreken

Wie het menselijk brein wil verleiden moet van goeden huize komen. Instinct, emotie en rationele overwegingen spelen allemaal in een rol in het verleidingsspel. Inzet; ons hele hoofd. Voor webshops en online ondernemers is ‘sex sells’ niet genoeg.

Het brein

Het menselijk brein is een complex orgaan. Beslissingen worden gebaseerd op een wisselwerking tussen primitieve instincten waarvan we ons vaak niet eens bewust zijn, complexe emoties en uiterst rationele afwegingen. Dat wonder van menselijke inventiviteit weegt iets meer dan een kilo en ligt aan de basis van de beslissing om te kopen of niet te kopen. Voor ondernemers is het brein begrijpen dan ook van cruciaal belang. Bedrijven zijn zich bewust van de kracht van kleuren, beelden en vormen. Het is niet voor niets dat de flesjes van Coca Cola opvallend veel gelijkenis vertonen met de vrouwelijke vorm. Het inspelen op instinct is in een complexe en informatiedichte wereld echter niet meer voldoende. Om mensen snel en efficiënt te kunnen verleiden is meer nodig. Zeker als de verkooptransactie plaatsvindt in een online omgeving – waar mensen snel wegklikken en in haastige tijden zoeken naar koopgemak.

Overleven, emotie, intellect

Volgens de neuropsychologie nemen mensen drie soorten beslissingen. In de meeste gevallen gebeurt dat onbewust. Primitieve overlevingsbesluiten vallen in de hersenstam waar bijvoorbeeld ook bloeddruk of spijsvertering geregeld worden. Of wegspringen voor een aanstormende bus. Het limbisch systeem om de hersenstam heen zorgt voor de regulering van emoties. Dat is al een complexere hersenfunctie om op te anticiperen als u iemands gedrag wil beïnvloeden. Maar hetgeen de menselijke soort echt uniek maakt is het intellect dat huist in de hersenschors en hogere cognities, het leggen van verbanden en langetermijnplanning mogelijk maakt.

Bij de meeste besluiten die een mens neemt is er sprake van een wisselwerking tussen die drie hersengebieden. Dat maakt het lastig om te anticiperen op wat iemand gaat doen. Als u een hotelkamer zoekt voor een zakenreis en u krijgt te verstaan dat er ‘nog maar drie kamers beschikbaar zijn’, dan boekt u sneller. De overlevingsinstincten in uw hersenstam zijn zojuist geactiveerd. Die reageert namelijk op schaarste van, in dit geval, onderdak. Maar u maakt ook een rationele afweging over de prijs en velt een emotioneel oordeel over bijvoorbeeld de locatie van het hotel. Of is dat ook weer een overlevingsinstinct?

3 = 1

Om een consumentenbrein effectief te verleiden moeten dus alle drie de hersendelen aangesproken worden. Een bericht moet opwinden, emotioneel het gewenste effect sorteren én intellectueel aantrekkelijk zijn. Al die factoren tegelijkertijd toepassen in uw webshop is geen sinecure. Een aankoopbeslissing is immers nooit alleen rationeel, maar ook nooit puur emotioneel. Om preciezer uit te diepen op welke knoppen er gedrukt moet worden is het van belang om eerst te bepalen wie uw klant precies is. Want de exacte verhouding tussen de verschillende hersendelen die samen een beslissing nemen kan heel anders zijn voor uiteenlopende menstypen, culturen of tussen geslachten. Weten hoe uw klant beslissingen neemt is één ding.